EPIPHANIAS

Kita memerlukan penampakan Allah, supaya kita dapat melihat dan mengenal Dia dari dekat dengan jelas dan nyata. Ia sesungguhnya dekat bagi orang yang percaya kepadaNya dan yang memanggil namaNya. Ya, Allah sungguh dekat dan kita layak mengalami dan merasakan kehadiranNya..
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: “Akulah TUHAN. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.” (Keluaran 6: 2 – 3)
Salam Epiphanias Tuhan!
Pdt. Marihot Siahaan
× How can I help you?